CASA - 1000 экологиясы

Долбоорду иштеп чыгууда электр чубалгыларынын айлана-чөйрөгө жана адамдарга тийгизген таасирин изилдөөгө - "Экологиялык жана социалдык таасирди баалоо" (ЭСТБ) эл аралык ассоциациясы эбегейсиз салым кошту. Документке ылайык, электр өткөргүч линиясынын курулушу кыска мөөнөттүү болуп, айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин заманбап ыкмаларды колдонуу менен азайтууга болору белгилүү болду. Электр линияларынын жергиликтүү тургундарга тийгизген таасирин жөнгө салуунун бир жолу - бул туурасы 90 метр болгон курулуш коридорун аныктоо болуп саналат. Бул аймакта эч кандай үй чарбалары болбошу керек.

Ушуга байланыштуу, долбоорду аткаруучу агенттик "Кыргызстандын Улуттук электр тармагы" ААК тургундарды көчүрүү боюнча тиешелүү иштерди жүргүзүп жатат. НЭСК үйлөрү бошотулган жашоочулар менен тыгыз кызматташтыкта, көчүрүү боюнча иш-чаралардын планын даярдады. Ошол эле учурда, жерди алуу жана адамдардын мүлкүн бузуу муктаждыгын азайтуу максатында, электр берүү линиясынын трассасынын долбоорунун эң оптималдуу варианты кабыл алынды. Ага ылайык, долбоордун айлана-чөйрөгө жана адамдарга тийгизген таасири минималдаштырылды.

Курулуш аяктагандан кийин, электр берүү чубалгыларынын астындагы жана жанындагы жер тилкелери коопсуз деп аталган ченемдерди бузбастан, айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү, асыл тукумдуу мал жаюу жана социалдык инфраструктураларды куруу үчүн пайдаланса болорун талдоо көрсөткөндүгүн кошумчалайбыз.