Биздин
байланыштар

«Кыргызстан улуттук электр тармактары» ААК
Телефондор:

+996 (312) 66-16-09 (факс)
+996 (312) 66-10-01 (кабылдама)
+996 (312) 67-02-87 (НЭСКтин долбоорду ишке ашыруу тобу)
+996 (312) 67-03-35 (пресс-служба)
Дареги:
Кыргыз Республикасы,
Бишкек ш,
Жибек-Жолу пр, 326

e-mail:
piunesk@mail.ru (НЭСКтин долбоорду ишке ашыруу тобу)
nesk@elcat.kg («Кыргызстан улуттук электр тармактары» ААК)
Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги
Телефондор:

+996 (550) 70-05-22
+996 (770) 70-05-22 (whatsapp) (АРИС)
    Дареги:
    Кыргыз Республикасы,
    Бишкек ш,
    Бөкөнбаев к.102

    e-mail: bfm@aris.kg (АРИС)